nabídka zboží
podle druhu
podle značky

BESKYDY NA KOLE

 

V naši cyklopůjčovně si můžete zapůjčit horská kola a elekrokola. Nabízíme kvalitní mtb bajky Mondraker Phase, Mondraker Vantage, fatbiky Mondraker Panzer a elektrokola Mondraker eVantage+, případně také závodní downhillový speciál Mondraker Summum Pro.

 

 

Pro bližší informace o možném zapůjčení nebo rezervaci kol volejte na telefon +420 777 699 907.

 

Podmínky zapůjčení kol a ceník půjčovného naleznete v Provozním řádu níže.

 

GTSTORE.cz - Cyklopůjčovna "Beskydy na kole"
Hotel Hukvaldy 24 
73946 okr.Frýdek-Místek
 

      

 

Mondraker Phase 27,5 (2017) - velikost L

Výbava: Uzamykatelní odpružená vidlice 110mm, převod 3x9, hdydraulické kotoučoví brzdy

Pořizovací cena: 17.999,-Kč včetně DPH

 

 

Půjčovné:

Vratná záloha* ................................................. 5.000,- Kč 

Vratná záloha** ............................................. 10.000,- Kč

1/2 dne ............................................................. 300,-Kč

Jeden den  ......................................................... 500,-Kč

Každý další den .................................................. 400,-Kč

Zapůjčení přilby ................................................. 100,-Kč

 

Mondraker Panzer R (2017) - velikost M

Výbava: Odpružená vidlice, teleskopická podsedlovka, převod 1x11

Pořizovací cena: 63.999,-Kč včetně DPH 

 

Půjčovné:

Vratná záloha* .............................................. 10.000,- Kč 

Vratná záloha** ............................................ 30.000,- Kč 

1/2 dne ............................................................. 600,-Kč

Jeden den  ....................................................... 1000,-Kč

Každý další den .................................................. 700,-Kč

Zapůjčení přilby ................................................. 100,-Kč

 

 

 

Mondraker Vantage 27,5 (2015) - velikost M

Výbava: Odpružená vidlice vidlice 130mm, převod 2x9, příprava na dětskou sedačku

Pořizovací cena: 28.990,-Kč včetně DPH

 

 

Půjčovné:

Vratná záloha* ................................................. 7.000,- Kč

Vratná záloha** ............................................. 15.000,- Kč

1/2 dne ............................................................. 400,-Kč

Jeden den  ......................................................... 700,-Kč

Každý další den .................................................. 600,-Kč

Zapůjčení přilby ................................................. 100,-Kč

Zapůjčení dětské sedačky .................................. 100,-Kč

 

Mondraker e-Vantage R+ 27,5 (2017) - velikost M

Výbava: Odpružená vidlice 130mm, převod 1x11, e-pohon Bosch, pneu 27,5 x 3.00

Pořizovací cena: 99.999,-Kč včetně DPH

 

Půjčovné:

Vratná záloha* ............................................... 12.000,- Kč

Vratná záloha** ............................................. 60.000,- Kč

1/2 dne ............................................................. 700,-Kč

Jeden den ........................................................ 1200,-Kč

Každý další den .................................................. 800,-Kč

Zapůjčení přilby ................................................. 100,-Kč

 

Mondraker Summum Pro 27,5 (2015) - velikost M

Výbava: Profesionální downhillový speciál

Pořizovací cena: 119.990,-Kč včetně DPH

 

Půjčovné:

Vratná záloha* ................................................ 12.000,- Kč

Vratná záloha** .............................................. 60.000,- Kč

Jeden den ......................................................... 1200,-Kč

Každý další den .................................................. 800,-Kč

Zapůjčení integrální přilby ................................... 250,-Kč

 

 

 

* pouze pro obyvatele Hukvald, hosty Hotelu Hukvaldy, penzionů U námořníka a Roubenka

** pro veřejnost

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL „BESKYDY NA KOLE“ 

 

Užívání jízdního kola:

1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

• platný občanský průkaz,

• platný cestovní pas

a dalšího průkazu totožnosti (karta pojištěnce, řidičský průkaz apod.)

2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.

3. Jízdní kolo si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola.

5. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele.

6. Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.

 

Platby:

1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatíte zálohu dle platného ceníku, a to za každé kolo. Po vrácení kola v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.

2. Poplatek za pronájem kola daný ceníkem a záloha se platí předem. Poplatek i zálohu je možno platit bezhotovostně platební kartou, přičemž zaplacená záloha Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

3. Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí!

 

Odpovědnost:

1. Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.

3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

 

Hrazení škod:

1. Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu v plné výši.

2. Pokud jízdní kolo vrátíte jakkoliv poškozené, bude tato škoda odečtena z vratné zálohy viz. smlouva. V případě škody vyšší než je výše vratné zálohy bude náhrada škody řešena individuálně. Výše náhrady škody bude vždy určena dle nejnižší možné ceny opravy jízdního kola a náhradních dílů v autorizovaném servise.

3. Škoda se hradí při vrácení kola. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Provozní řád je součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho plném rozsahu.

 

Doba nájmu: 

Kola zapůjčujeme na jeden den myšleno v maximálně v době od 8:00 do 20:00 hod. Případná jiná doba pronájmu je možná dle domluvy. V případě nedodržení zápůjční doby bez objektivního důvodu bude účtován poplatek ve výši 50% půjčovného.