nabídka zboží
podle druhu
podle značky

CYKLOPŮJČOVNA

CYKLOPŮJČOVNA 

Pro hosty Hotelu Hukvaldy, Penzionu U námořníka a Penzionu Roubenka

nabízíme zapůjčení MTB jízdních kol

 

 

 

 

ALPINA ECO 10 vel.M

Pořizovací cena .... 7290Kč

 

Cena zapůjčení: 

- celodenní (9:00 - 18:00) .... 300Kč

- půldenní (9:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00) .... 200Kč

- vratná kauce .... 3000Kč

- individuální časy možno dohodou

 

- zapůjčení cyklistické helmy .... 50Kč

 

 

 

ALPINA ECO 20 vel.L

Pořizovací cena .... 7290Kč

 

Cena zapůjčení: 

- celodenní (9:00 - 18:00) .... 300Kč

- půldenní (9:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00) .... 200Kč

- vratná kauce .... 3000Kč

- individuální časy možno dohodou

 

- zapůjčení cyklistické helmy .... 50Kč

 

 

KELLYS WHIP 30 vel.M

Pořizovací cena .... 13990Kč

 

Cena zapůjčení: 

- celodenní (9:00 - 18:00) .... 500Kč

- půldenní (9:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00) .... 300Kč

- vratná kauce .... 5000Kč

- individuální časy možno dohodou

 

- zapůjčení cyklistické helmy .... 50Kč

 

 

  

 

MONDRAKER Panzer vel.M

Pořizovací cena .... 49999Kč

 

Cena zapůjčení: 

- celodenní (9:00 - 18:00) .... 700Kč

- půldenní (9:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00) .... 400Kč

- vratná kauce .... 8000Kč

- individuální časy možno dohodou

 

- zapůjčení cyklistické helmy .... 50Kč

 

 

 

Možnost rezervace na tel. čísle +420 777 699 907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL 

 

Užívání jízdního kola:

 1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
 • platný občanský průkaz,
 • platný cestovní pas

a dalšího průkazu totožnosti (karta pojištěnce, řidičský průkaz apod.)

 1. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
 2. Jízdní kolo si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola.
 4. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele.
 5. Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.

 

Platby:

 1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatíte zálohu dle platného ceníku, a to za každé kolo. Po vrácení kola v původním stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.
 2. Poplatek za pronájem kola daný ceníkem a záloha se platí předem.
 3. Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí!

 

Odpovědnost:

 1. Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
 2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

 

Hrazení škod:

 1. Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu v plné výši.
 2. Pokud jízdní kolo vrátíte jakkoliv poškozené, bude tato škoda odečtena z vratné zálohy viz. smlouva. V případě škody vyšší než je výše vratné zálohy bude náhrada škody řešena individuálně. Výše náhrady škody bude vždy určena dle nejnižší možné ceny opravy jízdního kola a náhradních dílů v autorizovaném servise.
 3. Škoda se hradí při vrácení kola. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Provozní řád je součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho plném rozsahu.